ทำงานอย่างไร?

1load

Send any packshots or series of product photos to create a 360/3D presentation. Got already made 360/3D presentations? Upload them to the cloud no matter the technology and device they were made with.

2การจัดการ
 • ORBITTOUR คือการนำเสนอสินค้าเสมือนจริง
 • easy tagging of photos and presentations
 • ease of embedding and download
 • quick search engine
 • code generator
 • advanced link generator
 • สถิติที่สมบูรณ์
3แชร์

ทำงานอย่างไร?

Send any packshots or series of product photos to create a 360/3D presentation. Got already made 360/3D presentations? Upload them to the cloud no matter the technology and device they were made with.

1load
2การจัดการ
 • ORBITTOUR คือการนำเสนอสินค้าเสมือนจริง
 • easy tagging of photos and presentations
 • ease of embedding and download
 • quick search engine
 • code generator
 • advanced link generator
 • สถิติที่สมบูรณ์
3แชร์
ORBITTOUR - ผู้ขายของคุณ

Is there a more advanced and sophisticated method of experiencing/presenting a product at a distance?

Dynamic movement. Endless zooming in and out… Key details of the product shown in a huge, almost microscopic close-up. An intuitive image control with your entire hand. A realistic movement physics and a full inertia effect. A controlled and thoughtful text message.

ORBITVU SUN เหมาะสำหรับใคร ?

ช่างภาพ
 • เร่งให้การทำงานของคุณรวดเร็วขึ้น
 • Deliver sensational product photography and not problems
 • โดดเด่นกว่าคู่แข่งของคุณ และมีบริการเพิ่มเติม
นักการตลาด
 • จัดระเบียบ และแชร์การมองเห็นสินค้า
 • ดูแลภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณบนเว็บไซด์
 • ประเมิน และแสดงออก
 • ขยายช่องทางทางการตลาดของคุณ
E-commerce
 • ให้การทำงานของร้านค้าออนไลน์คุณมีความรวดเร็วสูงสุด
 • โชว์ภาพสินค้ามากขึ้น ขายสินค้าได้มากขึ้น
 • ขายในร้านค้าอื่นๆ - -ไม่ใช่แค่ของเรา
การร่วมมือ
 • ติดต่อสื่อสารทั่วโลกได้อย่างสะดวกสบาย เหมือนกับทำงานใกล้กันแค่ประตูถัดไป
 • ช่วยสนับสนุนเครือข่ายการขายของคุณ
 • ลดปัญหาเรื่องการโดนตำหนิจากลูกค้า และค่าใช้จ่ายในการควบคุมคุณภาพ

ทำไมต้อง ORBITVU SUN?

 • สามารถแสดงภาพสินค้าได้ทุกระบบ
 • the ability to create your own 360°/3D views and ORBITTOURs from your own 2D images in the cloud
 • จัดการได้ง่ายสำหรับภาพผลิตภัณฑ์ 2D / 360 องศา/ 3D
 • ความสามารถในการสร้างคู่มือสินค้าแบบโต้ตอบกันได้
 • ดูสถิติการเข้าชม
 • แชร์โดยตรงลงในสังคมออนไลน์
 • easy embedding, publishing and sharing – thanks to link and code generators (e.g., QR)
 • maximum uploading and viewing speed and constant full readiness for use in mass communication, such as advertising campaigns (display, SMS/MMS messaging, e-mail, mobile, etc.)
 • การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 • ตัวเลือกอื่น ๆ และการแก้ปัญหาเฉพาะทาง

แผนในการสมัครสมาชิก

  Free Marketing E-commerce 6G
E-commerce 12G
E-commerce 30G
E-commerce 50G
พื้นที่ในดิสก์: 300 MB 1 GB 6 GB 12 GB 30 GB 50 GB
Transfer limit (monthly): 1 GB 20 GB 100 GB 200 GB 500 GB 1 TB
Additional transfer package (50G): 25 EUR 25 EUR 25 EUR 25 EUR 25 EUR 25 EUR
CDN, statistics, social media marketing ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่ ใช่
Sun based e-commerce plugins: N/a N/a Included Included Included Included
Custom domain: N/a Option 199 EUR/year Option 199 EUR/year Option 199 EUR/year Option 199 EUR/year Option 199 EUR/year
Custom domain one time installation fee: N/a 299 EUR 299 EUR 299 EUR 299 EUR 0 EUR
  0EUR/year 119EUR/year 189EUR/year 339EUR/year 799EUR/year 1899EUR/year
Free - 0 EUR/year พื้นที่ในดิสก์: 300 MB Transfer limit (monthly): 1 GB Additional transfer package (50G): 25 EUR CDN, statistics, social media marketing: ใช่ Sun based e-commerce plugins: N/a Custom domain: N/a Custom domain one time installation fee: N/a
Marketing - 119 EUR/year พื้นที่ในดิสก์: 1 GB Transfer limit (monthly): 20 GB Additional transfer package (50G): 25 EUR CDN, statistics, social media marketing: ใช่ Sun based e-commerce plugins: N/a Custom domain: Option 199 EUR/year Custom domain one time installation fee: 299 EUR
E-commerce 6G - 189 EUR/year พื้นที่ในดิสก์: 9 GB Transfer limit (monthly): 100 GB Additional transfer package (50G): 25 EUR CDN, statistics, social media marketing: ใช่ Sun based e-commerce plugins: Included Custom domain: Option 199 EUR/year Custom domain one time installation fee: 299 EUR
E-commerce 12G - 339 EUR/year พื้นที่ในดิสก์: 12 GB Transfer limit (monthly): 200 GB Additional transfer package (50G): 25 EUR CDN, statistics, social media marketing: ใช่ Sun based e-commerce plugins: Included Custom domain: Option 199 EUR/year Custom domain one time installation fee: 299 EUR
E-commerce 30G - 799 EUR/year พื้นที่ในดิสก์: 30 GB Transfer limit (monthly): 500 GB Additional transfer package (50G): 25 EUR CDN, statistics, social media marketing: ใช่ Sun based e-commerce plugins: Included Custom domain: Option 199 EUR/year Custom domain one time installation fee: 299 EUR
E-commerce 50G - 1899 EUR/year พื้นที่ในดิสก์: 50 GB Transfer limit (monthly): 1 TB Additional transfer package (50G): 25 EUR CDN, statistics, social media marketing: ใช่ Sun based e-commerce plugins: Included Custom domain: Option 199 EUR/year Custom domain one time installation fee: 0 EUR